Помилка 404

Всім привіт, підкажіть будь ласка як переробити, щоб let movieID отримувалось першим, а потім передавлось в const URL_KOV = https://api.themoviedb.org/3/movie/${movieID}?

import axios from 'axios';

// ------------------Закриття та відкриття модалки---------------

const refs = {
 
 closeModalBtn: document.querySelector('[data-modal-close-test]'),
 modal: document.querySelector('[data-modal-test]'),
 backdrop: document.querySelector('.overlay'),
 modalWindow: document.querySelector('.pop-modal'),
};


refs.closeModalBtn.addEventListener('click', closeModal);
refs.backdrop.addEventListener('click', closeModal);
refs.modal.addEventListener('click', stopPropagation);
refs.modalWindow.addEventListener('click', stopPropagation);

let movieID;

export function openModal(id) {
 movieID = id
 refs.modal.classList.remove('is-hidden');
 document.addEventListener('keydown', handleKeyPress);
 document.documentElement.style.overflow = 'hidden';
}

function closeModal() {
 refs.modal.classList.add('is-hidden');
 document.removeEventListener('keydown', handleKeyPress);
 document.documentElement.style.overflow = '';
}

function handleKeyPress(event) {
 if (event.key === 'Escape') {
  closeModal();
 }
}

function stopPropagation(event) {
 event.stopPropagation();
}

// -------------------------API----------------------------const URL_KOV = `https://api.themoviedb.org/3/movie/${movieID}`;
const API_KEY_KOV = 'c8c2a74c43d87203307f2db942752251';
const imgBlock = document.querySelector('.container-all');
const movieBlock = document.querySelector('.container-item');

const addToLibraryButton = document.querySelector('.modal-add-btn');
const removeToLibraryButton = document.querySelector('.modal-remove-btn');

axios
 .get(`${URL_KOV}?api_key=${API_KEY_KOV}`)
 .then(response => {
  const movieData = response.data;
  const posterPath = movieData.poster_path;
  const movieTitle = movieData.title;
  const rating = Number(movieData.vote_average.toFixed(1));
  const votes = movieData.vote_count.toString().slice(0, 4);
  const popularity = Number(movieData.popularity.toFixed(1));
  const gerne = movieData.genres.map(genre => genre.name).join(' ');
  const overview = movieData.overview;

  const getImg = `<div class="container-img">
   <img class="img-pop-modal" src="https://image.tmdb.org/t/p/w500/${posterPath}" alt="film" />
  </div>`;

  imgBlock.insertAdjacentHTML('afterbegin', getImg);

  const getMovie = `<h2 class="name-film-pop-modal">${movieTitle}</h2>
   <div class="vote-votes-pop-modal-container">
    <p class="vote-votes-pop-modal-text">Vote / Votes</p>
    <div class="vote-data-container-pop-modal">
     <span class="vote-data-pop-modal">${rating}</span>
    </div>
    <div class="devider-data-pop-modal">/</div>
    <div class="votes-data-container-pop-modal">
     <span class="votes-data-pop-modal">${votes}</span>
    </div>
   </div>
   <div class="popularity-pop-modal-container">
    <p class="popularity-pop-modal-text">Popularity</p>
    <div class="popularity-data-pop-modal">${popularity}</div>
   </div>
   <div class="gerne-pop-modal-container">
    <p class="gerne-pop-modal-text">Genre</p>
    <div class="gerne-data-pop-modal">${gerne}</div>
   </div>
   <h2 class="about-pop-modal-text">About</h2>
   <div class="about-pop-modal-description">
    ${overview}
   </div>`;

  movieBlock.insertAdjacentHTML('afterbegin', getMovie);

  // -------------------------LOCAL STORAGE-----------------
  const movieObject = {
   movieID,
   posterPath,
   movieTitle,
   rating,
   votes,
   popularity,
   gerne,
   overview,
  };

  const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];

  const movieIndex = existingMovies.findIndex(
   movie => movie.movieID === movieID
  );
  if (movieIndex > -1) {
   existingMovies.splice(movieIndex, 1);
  }

  addToLibraryButton.addEventListener('click', function () {
   const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];
   const movieIndex = existingMovies.findIndex(
    movie => movie.movieID === movieID
   );

   if (movieIndex === -1) {
    existingMovies.push(movieObject);
    localStorage.setItem('movies', JSON.stringify(existingMovies));
    toggleButtons();
   }
  });

  removeToLibraryButton.addEventListener('click', function () {
   const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];
   const updatedMovies = existingMovies.filter(
    movie => movie.movieID !== movieID
   );
   localStorage.setItem('movies', JSON.stringify(updatedMovies));
   toggleButtons();
  });
  toggleButtons();
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });

// -------------------------Заміна кнопки-----------------
function toggleButtons() {
 const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];
 const movieIndex = existingMovies.findIndex(
  movie => movie.movieID === movieID
 );

 if (movieIndex > -1) {
  addToLibraryButton.style.display = 'none';
  removeToLibraryButton.style.display = 'block';
 } else {
  addToLibraryButton.style.display = 'block';
  removeToLibraryButton.style.display = 'none';
 }
}

Вітання.

Проблема в коді в тому що він написан в синхронному стилі але використовує асинхроність. Після певного моменту будування на синхронному коді стає неможливо без структурних змін. Треба або промірковувати архітектуру наперед або переписувати код у наявності. Це поширенне питання, особливо коли треба переналаштовувати мишлення на асинхронність.

У цьмоу кейсі треба змінити саму структуру кода щоб досягти мети. Треба обгорнути використання айді у фунцію та визивати її з результатами з діалогу. Я використовую імʼя ppp для обгортки, тобі треба придумати більш адекватну назву.

export function openModal(id) {
 ppp(id)
 refs.modal.classList.remove('is-hidden');
 document.addEventListener('keydown', handleKeyPress);
 document.documentElement.style.overflow = 'hidden';
}

function ppp (movieID) {
  const URL_KOV = `https://api.themoviedb.org/3/movie/${movieID}`;
  axios
 .get(`${URL_KOV}?api_key=${API_KEY_KOV}`)
 .then(response => {
  const movieData = response.data;
  const posterPath = movieData.poster_path;
  const movieTitle = movieData.title;
  const rating = Number(movieData.vote_average.toFixed(1));
  const votes = movieData.vote_count.toString().slice(0, 4);
  const popularity = Number(movieData.popularity.toFixed(1));
  const gerne = movieData.genres.map(genre => genre.name).join(' ');
  const overview = movieData.overview;

  const getImg = `<div class="container-img">
   <img class="img-pop-modal" src="https://image.tmdb.org/t/p/w500/${posterPath}" alt="film" />
  </div>`;

  imgBlock.insertAdjacentHTML('afterbegin', getImg);

  const getMovie = `<h2 class="name-film-pop-modal">${movieTitle}</h2>
   <div class="vote-votes-pop-modal-container">
    <p class="vote-votes-pop-modal-text">Vote / Votes</p>
    <div class="vote-data-container-pop-modal">
     <span class="vote-data-pop-modal">${rating}</span>
    </div>
    <div class="devider-data-pop-modal">/</div>
    <div class="votes-data-container-pop-modal">
     <span class="votes-data-pop-modal">${votes}</span>
    </div>
   </div>
   <div class="popularity-pop-modal-container">
    <p class="popularity-pop-modal-text">Popularity</p>
    <div class="popularity-data-pop-modal">${popularity}</div>
   </div>
   <div class="gerne-pop-modal-container">
    <p class="gerne-pop-modal-text">Genre</p>
    <div class="gerne-data-pop-modal">${gerne}</div>
   </div>
   <h2 class="about-pop-modal-text">About</h2>
   <div class="about-pop-modal-description">
    ${overview}
   </div>`;

  movieBlock.insertAdjacentHTML('afterbegin', getMovie);

  // -------------------------LOCAL STORAGE-----------------
  const movieObject = {
   movieID,
   posterPath,
   movieTitle,
   rating,
   votes,
   popularity,
   gerne,
   overview,
  };

  const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];

  const movieIndex = existingMovies.findIndex(
   movie => movie.movieID === movieID
  );
  if (movieIndex > -1) {
   existingMovies.splice(movieIndex, 1);
  }

  addToLibraryButton.addEventListener('click', function () {
   const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];
   const movieIndex = existingMovies.findIndex(
    movie => movie.movieID === movieID
   );

   if (movieIndex === -1) {
    existingMovies.push(movieObject);
    localStorage.setItem('movies', JSON.stringify(existingMovies));
    toggleButtons();
   }
  });

  removeToLibraryButton.addEventListener('click', function () {
   const existingMovies = JSON.parse(localStorage.getItem('movies')) || [];
   const updatedMovies = existingMovies.filter(
    movie => movie.movieID !== movieID
   );
   localStorage.setItem('movies', JSON.stringify(updatedMovies));
   toggleButtons();
  });
  toggleButtons();
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });
}